Otoczkowane pigmenty kosmetyczne
(AS, ADT-C, HLC, GCA, NLL, NFW ROSE CF, COVASIL 4.05, AQ, SGP, FHP, FSP)

do pobrania