Inhibitory osadzania kamienia i środki dyspergujące.
do pobrania

Inhibitory osadzania kamienia i środki dyspergujące. [ok 240 KB] .pdf
Wykaz produktów nie jest wyczerpujący. Złożone poniżej oświadczenia nie zwalniają z obowiązku ich weryfikacji.
Nazwa produktu Zastosowanie Zalety/dodatki
HYDRODIS ADW 3814 N nowość Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Odznacza się bardzo dobrą kombinacją zdolności dyspergujących i zapobiegających powstawaniu kamienia. Działa szybko. Przeznaczony szczególnie do płynów do zmywania naczyń. Oligomeryczny kwas fosfonowy (opatentowany). Dobry substytut kwasu nitrylooctowego (NTA). Odporny na hydrolizę. Rozpuszczalny z utworzeniem przezroczystego roztworu w całym zakresie pH.
HYDRODIS CSW Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony szczególnie do mycia butelek. Oligomeryczny kwas fosfonowy (opatentowany).
HYDRODIS WP 20 Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Dostępny także w formie zneutralizowanej. Wyjątkowa zdolność do rozpraszania i sekwestrowania. Bardzo dobry inhibitor dla soli wapniowych i magnezowych.
HYDRODIS WP 40 Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do gospodarstw domowych i zastosowania przemysłowego. Produkt dostępny także w formie zneutralizowanej częściowo lub całkowicie Oligomeryczny kwas fosfonowy (opatentowany). Substytut NTA, EDTA, polifosforanów i poliakrylanów. Wyraźny efekt progowy nawet przy bardzo wysokich wartościach pH. Podobne właściwości jak OPTIGONAL D-N i DX-O . Odznacza się dużą zdolnością sekwestrowania
HYDRODIS WP 56 SN/G Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Granulat. Oligomeryczny kwas fosfonowy (opatentowany). Dobry substytut polifosforanów. Częściowy substytut NTA. Przeznaczony dla hipoalergicznych środków piorących. Dobrze zapobiega zszarzeniu. Odporny na hydrolizę. Dobry jako wtórny środek piorący. Substytut nierozpuszczalnego zeolitu w proszku do prania. Zmniejsza wtórne odkładanie się osadów na włóknie. Rozpuszczalny z utworzeniem przezroczystego roztworu w całym zakresie pH.
HYDRODIS WP 56/N Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Dostępny także jako wolny kwas. Oligomeryczny kwas fosfonowy (opatentowany). Substytut polifosforanów i poliakrylanów. Częściowy substytut NTA. Zastępuje poliakrylany i klasyczne fosforany. Wyraźny efektprogowy nawet przy bardzo wysokich wartościach pH. Bardzo dobry dyspergator. Zalecany do prania tekstyliów. Szczególlnie dobry inhibitor CaSO4 w odwróconej osmozieprzy odsalaniu wody morskiej. Dobrze zapobiega zszarzeniui powoduje wzrost wtórnej siły piorącej. Odpony na hydrolizę. Rozpuszczalny z utworzeniem przezroczystego roztworu w całym zakresie pH.
HYDRODIS WP 56/S Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Nie zawiera chloru. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Oligomeryczny kwas fosfonowy (opatentowany). Przeznaczony szczególnie do mycia butelek, obróbki metali, chłodziw i galwanotechniki.
HYDRODIS WP 562/N Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony szczególnie do płynów do zmywania naczyń. Dostępny także jako wolny kwas lub w formie częściowo zneutralizowanej. Oligomeryczny kwas fosfonowy (opatentowany). Substytut NTA, polifosforanów i poliakrylanów. Wyraźny efekt progowy nawet przy bardzo wysokich wartościach pH. Łączy właściwości zarówno OPTIGONALU D-N jak i OPTIGONALU K
POLYGON PC 1088 Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Granulat. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Zredukowana higroskopijność. Stabilizator nadwęglanu i nadboranu
POLYGON PC 1167 Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Odporny na aktywny chlor, H2O2. Dodatek do środków dezynfekujących. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Dobra stabilność w zakresie pH 2-12. Bardzo dobra stabilność temperaturowa ( także przy 120-130º C)
POLYGON PC 1178 Alkaliczny środek kompleksujący o zastosowaniu przemysłowym. Szczególnie do trójwartościowych jonów metali.
POLYGON PC 1190 Środek zapobiegający powstawaniu kamienia rozpuszczający tłuszcze, stabilizator katalitycznych właściwości metali ciężkich ( Cu, Fe, Ni) w pewnych procesach rozkładu i utlenienia substancji organicznych (np. nienasyconych kwasów tłuszczowych). Wzmacnia działanie antyoksydantów, stabilizuje podczas składowania olej z wiesiołka i olej migdałowy, działa również jako inhibitor korozji. Preparat rozpuszczający tłuszcze oparty na kwasie fosfonowym, całkowicie rozpuszczalny w kwasach tłuszczowych, glikolach, etoksylowanych alkoholach, w wodzie rozpuszczalność ograniczona.
POLYGON PC 1192 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym, na bazie nośników utleniających, np. podhlorynu. Odporny na aktywny chlor, H2O2. Dodatek do środków dezynfekujących. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Dobra stabilność w zakresie pH > 7. Dobra wiązalnośc magnezu.
POLYGON PC 1194 Progowo aktywny, środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Zmniejsza zwapnienie przy myciu butelek. Zastosowanie w browarnictwie do zmniejszania osadzania się kamienia kotłowego. Do uzdatniania wody chłodniczej. W połączeniu z TENSAN TEM doskonały inhibitor korozji w środowisku kwaśnym. Dostępny także jako produkt nie zawierający chloru Wysoka wiązalność CaCO3, bardzo dobra przy pH 10-12. Szczególnie dobry stosunek kosztów do korzyści, dobry efekt progowy. Używany również w galwanotechnice do usuwania jonów zakłócających. Stabilizator wysokostężonych roztworów H2O2
POLYGON PC 1198 Progowo aktywny, niezawierający fosforu środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Dobry inhibitor CaCO3 i CaSO4 Odporny na aktywny chlor, H2O2 . Nie zawierająca fosforu alternatywa w uzdatnianiu wody. Odporny na hydrolizę także w wysokich temperaturach i przy każdej wartości pH.
POLYGON PC 1225 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Zmniejsza zwapnienie przy myciu butelek. Zastosowanie w browarnictwie do zmniejszania osadzania się kamienia kotłowego. Do uzdatniania wody chłodniczej. W połączeniu z TENSAN TEM doskonały inhibitor korozji w środowisku kwaśnym Wysoka wiązalność CaCO3, bardzo dobra przy pH 10-12. Szczególnie dobry stosunek kosztów do korzyści, dobry efekt progowy. Używany również w galwanotechnice do usuwania jonów zakłócających.
POLYGON PC 1283 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia. Przeznaczony do środków myjących, czyszczących oraz dezynfekujących. Bardzo dobrze zapobiega wytrącaniu CaCO4. Również do stabilizacji wybielania na bazie nadtlenków, stabilizacji korozji stali niestopowej. Stosowany w chemikaliach budowlanych i pól naftowych.
POLYGON PC 1335 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Stabilizuje nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, nadwęglany i nadborany Prawie nie zawiera chloru i żelaza. Bardzo dobra wiązalność żelaza w całym zakresie pH. Dobra wiązalność CaCO3 w środowisku zasadowym. Bardzo dobra jakość. Stabilny w nośnikach utleniających.
POLYGON PC 1385 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Stabilizuje nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, nadwęglany i nadborany. Proszek. Prawie nie zawiera chloru i żelaza. Bardzo dobra wiązalność żelaza w całym zakresie pH. Dobra wiązalność CaCO3 w środowisku zasadowym. Bardzo dobra jakość. Stabilny w nośnikach utleniających.
POLYGON PC 1387 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Stabilizuje nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, nadwęglany i nadborany. Do uzdatniania wody chłodniczej i kotłowej. Prawie nie zawiera chloru i żelaza. Bardzo dobra wiązalność żelaza w całym zakresie pH. Dobra wiązalność CaCO3 w środowisku zasadowym. Bardzo dobra jakość. Stabilny w nośnikach utleniających.
POLYGON PC 1389 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Zmniejsza zwapnienie przy myciu butelek. Zastosowanie w browarnictwie do zmniejszania osadzania się kamienia kotłowego. Wysoka wiązalność CaCO3, bardzo dobra przy pH 10-12. Dobry efekt progowy. Używany również w galwanotechnice do usuwania jonów zakłócających, zwłaszcza cynku.
POLYGON PC 1390 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Zmniejsza zwapnienie przy myciu butelek. Stabilizuje nadtlenek wodoru, dostępny także jako wolny kwas lub w formie częściowo,zneutralizowanej, a przy dużych ilościach także wysokostężonej. Bardzo dobra wiązalność żelaza w całym zakresie pH. Dobra wiązalność CaCO3 w środowisku zasadowym. Bardzo dobra jakość (kolor, zapach). Wtórna ochrona przed korozją dla aluminium w H3PO4 i HCl. Zastosowanie w chłodziwach mieszalnych z wodą (jako ogranicznik zużycia). Stabilizator H2O2. Stosowany w chemikaliach budowlanych i pól naftowych.
POLYGON PC 1392 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator (zwłaszcza cynku i ołowiu). Zmniejsza wytrącanie CaSO4 w odwróconej osmozie (np. przy odsalaniu wody morskiej) W galwanotechnice dezaktywuje jony zakłócające Zn i Pb. Silna wiązalność CaSO4. Środek deflokulujący i opóźniający wiązanie (np. gipsu). Stosowany w chemikaliach pól naftowych
POLYGON PC 1393 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym, na bazie nośników utleniających, np. podhlorynu. Dostępny także jako proszek. Odporny na aktywny chlor, H2O2. Dodatek do środków dezynfekujących. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Dobra stabilność w zakresie pH > 7. Dobra wiązalnośc magnezu. Łatwo biodegradowalny.
POLYGON PC 1395 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Wzmacniacz siły czyszczącej środków powierzchniowo czynnych. Substytut polifosforanów. Nie powoduje eutrofizacji ścieków. Stosować tylko przy pH > 6. Inhibitor korozji dla żelaza i aluminium w środowisku zasadowym.
POLYGON PC 1630 Progowo aktywny, niewrażliwy na wapń środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym Oligomeryczny kwas fosfonowy (opatentowany). Substytut polifosforanów i poliakrylanów. Częściowy substytut NTA. Zastępuje poliakrylany i klasyczne fosforany. Wyraźny efekt progowy nawet przy bardzo wysokich wartościach pH. Bardzo dobry dyspergator. Szczególlnie dobry inhibitor CaSO4 w odwróconej osmozie przy odsalaniu wody morskiej. Dobrze zapobiega zszarzeniu i powoduje wzrost wtórnej siły piorącej. Odporny na hydrolizę. Substytut nierozpuszczalnego zeolitu w proszku do prania. Zmniejsza wtórne odkładanie się osadów na włóknie. Rozpuszczalny z utworzeniem przezroczystego roztworu w całym zakresie pH.
POLYGON PC 1905 Środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Inhibitor inkrustacji w postaci granulatu (dostępny także jako proszek). Fosfonian, dobra wiązalność CaCO3.Dobry efekt progowy. Szczególnie dobra składowalność, lekka higroskopijność.
POLYGON PC 1938 Biodegradowalna alkaliczna substancja kompleksująca do zastosowania przemysłowego . Substytut EDTA i NTA w wyższych wartościach pH. Chelatuje również trójwartościowe jony metali.
POLYGON PC 1943 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Odporny na aktywny chlor, H2O2. Dodatek do środków dezynfekujących. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Dobra stabilność w zakresie pH 2-12. Bardzo dobra stabilność temperaturowa ( także przy 120-130º C)
POLYGON PC 1962 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Stabilizuje nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, nadwęglany i nadborany. Granulat. Prawie nie zawiera chloru i żelaza. Bardzo dobra wiązalność żelaza w całym zakresie pH. Dobra wiązalność CaCO3 w środowisku zasadowym. Bardzo dobra jakość. Stabilny w nośnikach utleniających.
POLYGON PC 2003 nowość Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Dobry inhibitor CaCO3 i CaSO4. Odporny na aktywny chlor, H2O2 . Nie zawiera fosforu. Odporny na hydrolizę także w wysokich temperaturach i przy każdej wartości pH.
POLYGON PC 2030 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator o wyraźnych możliwościach unoszenia brudu. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Stabilizuje nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, nadwęglany i nadborany. Stosowany w przypadkach, gdzie stawiane są szczególne wymagania dotyczące czystości produktu. Bardzo dobra wiązalność żelaza w całym zakresie pH. Dobra wiązalność CaCO3 w środowisku zasadowym. Stabilny w nośnikach utleniających.