Inhibitory korozji.
do pobrania

Inhibitory korozji. [ok 80 KB] .pdf
Wykaz produktów nie jest wyczerpujący. Złożone poniżej oświadczenia nie zwalniają z obowiązku ich weryfikacji.
Nazwa produktu Zastosowanie Zalety/dodatki
CYCLOMIN 12-OH Dobry inhibitor korozji w układach zawierających oleje O działaniu czyszczącym i emulgującym, lekko pieniący
CYCLOMIN 18-OH Ochrona przed korozją szczególnie dla żelaza, stali i miedzi. Rozpuszcza rdzę i równocześnie wypiera wodę. Dobra stabilność. Zastosowanie jako środek ochrony przed korozją w płynach do obróbki metali, smarach chłodzących, olejach antykorozyjnych i środkach szlifierskich jak również jako inhibitor korozji w benzynie, nafcie, rozpuszczalnikach w zbiornikach, rurociągach i tankowcach. Poprzez efekt odwadniania wspomaga suszenie fragmentów metalowych, które musiały być czyszczone w wodzie.
DEWACOR PCG 1939 Ochrona przed korozją szczególnie dla żelaza, stali i miedzi. Rozpuszcza rdzę i równocześnie wypiera wodę. Dobra stabilność. Zastosowanie jako środek ochrony przed korozją w płynach do obróbki metali, smarach chłodzących, olejach antykorozyjnych i środkach szlifierskich jak również jako inhibitor korozji w benzynie, nafcie, rozpuszczalnikach w zbiornikach, rurociągach i tankowcach. Poprzez efekt odwadniania wspomaga suszenie fragmentów metalowych, które musiały być czyszczone w wodzie.
INHIBITOR KOROZJI SPC 1826 Inhibitor korozji dla metali żelaznych i stali w wodnych układach alkalicznych W wodzie rozpuszczalny słabo i tylko ze zmętnieniem. Rozpuszczalny w glikolach, alkoholu izopropylowym oraz mieszaninach woda-alkohol. Rozpuszczalny w układach wodno-alkalicznych. Zastosowanie jako środek ochrony przed korozją w płynach do obróbki metali, zaprawach do wstępnej obróbki metalu, spoiwach do farb i lakierów. Utwardzacz do systemów powłokowych utwardzanych kwasem.
INHIBITOR KOROZJI PCG 1207 Inhibitor korozji do ochrony żelaza i stali przed silnymi kwasami. Zastosowanie jako dodatek do kwaśnych wodnych roztworów do usuwania rdzy, hubki oraz osadów z kamienia. Inhibitor kwasów organicznych i nieorganicznych jak też ich mieszanin.
INHIBITOR KOROZJI PCG 1216 Środek ochrony przed korozją do żelaza, stali i metali kolorowych w nośnikach obojętnych i alkalicznych. Przeznaczony do ochrony przed korozją atmosferyczną; do środków do czyszczenia pojazdów, urządzeń przemysłowych, jak również stosowany w smarach chłodzących do obróbki metali, środkach szlifierskich oraz wodnych cieczach testowych.
INHIBITOR KOROZJI PCG 1417 Inhibitor korozji do ochrony żelaza i stali w roztworze kwaśnym (pH 1-6), szczególnie w roztworze kwasu siarkowego i przy ryzyku powstawania siarczków. Zastosowanie w odkamieniaczach do pralek, zmywarek automatycznych, serwisów do kawy, urządzeniach do gotowania i podgrzewania wody.
INHIBITOR KOROZJI PCG 1418 Inhibitor korozji do ochrony żelaza i stali w roztworze kwaśnym (pH 1-6), szczególnie w roztworze kwasu solnego i przy ryzyku powstawania siarczków. Zastosowanie w odkamieniaczach do pralek, zmywarek automatycznych, serwisów do kawy, urządzeniach do gotowania i podgrzewania wody.
INHIBITOR KOROZJI PCG 1661 Inhibitor korozji do ochrony żelaza, stali i metali kolorowych (m.in. brązu, miedzi, miedzi ocynowanej i galwanizowanych tworzyw sztucznych) w roztworze kwaśnym (pH 1-6) Przezroczysty, bezbarwny, natychmiast rozpuszczalny w wodzie, niskopieniący. Działanie ochronne w przypadku kwasów takich jak: kwas solny, fosforowy, amidosulfonowy, metanosulfonowy, mrówkowy, octowy, cytrynowy i mlekowy. Zastosowanie w bezbarwnych, kwasowych środkach czyszczących urządzenia wodno-kanalizacyjne, komercyjnych domowych środkach czystości, środkach do czyszczenia mleczarni oraz felg samochodowych. Przeznaczony szczególnie do ochrony armatury.
INHIBITOR KOROZJI PCG 1923 Inhibitor korozji do żelaza, stali oraz metali kolorowych w nośnikach kwasowych, nieutleniających. Szczególnie dobra LCA Działa nie tylko w klasycznych kwasach mineralnych, lecz także w kwasie metanosulfonowym względnie mieszankach kwasów. Cechuje się dobrą ochroną także podczas ataku kwasu solnego na stal.
INHIBITOR KOROZJI PCG 1422 Środek ochrony przed korozją dla układów multimetalicznych w środowisku zasadowym Zastosowanie jako środek ochrony przed korozją w wodnych środkach do czyszczenia metali, pojazdów i urządzeń przemysłowych,. Stosowany w płynach hydraulicznych, środkach pasywujących, szlifierskich i wodnych cieczach testowych. Ochrona przed korozją w farbach na bazie wody, dyspersjach, emulsjach oraz wodno-glikolowych układach chłodzących.
POLYGON PC 1873 Bezaminowy inhibitor korozji do żelaza, stali, metali kolorowych a zwłaszcza cynku. Tłumi powstawanie białej rdzy (ZnCO3) w środowisku zasadowym (pH 9-11) Bez olejów mineralnych, azotynów, kwasu t-butylobenzoesowego (PTBB) jak też wszystkich amin. Niskopieniący, niewrażliwy na twardą wodę. Zastosowanie – do przedłużenia czasu składowania wodnych mieszanek smarów chłodzących, roztworów ściernych, zasadowych przemysłowych środków czyszczących, wodnych płynów hydraulicznych oraz wodnych układów chłodzących.
POLYGON PCG 1201 Inhibitor korozji do ochrony przede wszystkim żelaza, stali oraz metali kolorowych, także glinu, w roztworach kwaśnych (pH 1-6) Dobre działanie czyszczące i zwilżające, szybkorozdzielający, dyspergowanie mydła wapiennego. Zastosowanie – wodne, kwaśne i alkaliczne, środki czyszczące, smary chłodzące do obróbki metali, środki szlifierskie, szybkorozdzielające środki do czyszczenia na zimno.
POLYGON PCG 1206 Inhibitor korozji do ochrony glinu w środowisku kwaśnym (pH 2-6) Odpowiedni do stosowania przy kwasach nieorganicznych takich jak np. kwas solny, fosforowy, siarkowy i amidosulfonowy, jednakże niewskazany w układach zawierających kwas azotowy oraz roztworów zawierających ten kwas; chroni glin w środowisku kwaśnym i zasadowym.
POLYGON PCG 1209 Inhibitor korozji żelaza, stali, metali kolorowych i glinu w środowisku obojętnym i zasadowym (pH 8-13) Szczególnie dobry w smarach chłodzących oraz płynach hydraulicznych. Zastosowanie także jako inhibitor korozji w obiegach chłodzenia wodą, środkach ochrony przed korozją do cieczy testowych; ochrona przed osadami i korozją w układach oczyszczania i uzdatniania wody, stabilizator aktywnego tlenu oraz wybielania, wybielacz, niskie dawki.
POLYGON PCG 1419 Inhibitor korozji do ochrony glinu oraz stopów metali lekkich z magnezem w środowisku zasadowym (pH 8-12), zwłaszcza w obecności czynników kompleksujących takich jak NTA (kwas nitrylotrioctowy) W małej dawce bardzo dobry inhibitor. Działa hamująco także w obecności takich środków kompleksujących jak NTA czy kwas cytrynowy.
POLYGON PCG 1426 Inhibitor korozji do ochrony przede wszystkim żelaza, stali i metali kolorowych, także glinu, w roztworach zasadowych (pH 8-12) Szczególnie dobra stabilność przechowywania, potrzebny dodatek solubilizatora, skłonność do lekkiego pienienia.
POLYGON PCG 1831 Inhibitor korozji do ochrony przede wszystkim żelaza, stali i metali kolorowych, także glinu, w roztworach zasadowych (pH 9-11) Szczególnie dobra stabilność przechowywania, zmniejszone pienienie, w wodzie rozpuszczalny także bez dodatków. Zastosowanie jako inhibitor do puszek z białej blachy, smarów chłodzących mieszalnych z wodą, roztworów ściernych, zasadowych przemysłowych środków czyszczących oraz wodnych płynów hydraulicznych.
POLYGON PC 1385 Progowo aktywny środek zapobiegający powstawaniu kamienia i dyspergator. Przeznaczony do środków czyszczących używanych w gospodarstwach domowych i zastosowaniu przemysłowym. Stabilizuje nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, nadwęglany i nadborany. Proszek. Prawie nie zawiera chloru i żelaza. Bardzo dobra wiązalność żelaza w całym zakresie pH. Dobra wiązalność CaCO3 w środowisku zasadowym. Bardzo dobra jakość. Stabilny w nośnikach utleniających.
POLYGON PCG 1896 Inhibitor korozji żelaza, stali, metali kolorowych (jak również brązu i mosiądzu, względnie galwanizowanych tworzyw sztucznych) w roztworach kwaśnych (pH 1-6) Przezroczysty, dobrze rozpuszczalny w wodzie, słabo pieniący inhibitor korozji. Efekt ochronny w kwasach organicznych i nieorganicznych takich jak kwas solny, fosforowy, amidosulfonowy, metanosulfonowy, mrówkowy, octowy, cytrynowy, mlekowy. Zastosowanie w bezbarwnych, kwasowych środkach czyszczących urządzenia wodno-kanalizacyjne, komercyjnych domowych środkach czystości, środkach do czyszczenia mleczarni oraz felg samochodowych.
POLYGON PCG 1909 Inhibitor korozji żelaza, stali oraz metali kolorowych w nośnikach kwasowych, nieutleniających. Działa nie tylko w klasycznych kwasach mineralnych, lecz także w kwasie metanosulfonowym względnie mieszankach kwasów.
TENSAN TEM Inhibitor korozji w roztworze kwaśnym do ochrony przede wszystkim żelaza, stali i miedzi. W roztworach zasadowych, w postaci soli potasowych, sodowych lub aminowych, do ochrony glinu. Brak właściwości powierzchniowo czynnych, dobrze rozpuszczalny w wodzie, silnie kwasowy. Zastosowanie jako środek ochrony przed korozją w środkach do usuwania kamienia, rdzy w środowisku kwasowym, środkach do czyszczenia ultradźwiękowego.
TENSAN TEO Anionowo czynny, bezazotowy inhibitor korozji do ochrony żelaza, stali i metali kolorowych; środek wzmacniający siłę czyszczenia / solubilizator, skuteczny w całym zakresie pH Niskopieniący, doskonałe właściwości dyspergujące i emulgujące, silnie kwasowy, dobrze rozpuszczalny w środowisku zasadowym, antystatyczny, czyszczący i nawilżający. Zastosowanie w środkach do czyszczenia metali i budynków, środkach piorących i do zmywarek jako środek antystatyczny przy stosowaniu tekstyliów.
POLYGON PC 1747 Inhibitor korozji przeznaczony do sproszkowanych, zasadowych środków czyszczących do ochrony żelaza i stali. Środek ochrony srebra do automatycznych zmywarek domowych.
POLYGON PCG 1952 Polepsza w rozpuszczalnikach węglowodorowych zwilżanie metali żelaznych i nieżelaznych przez odtłuszczacze oraz pozostawia warstwę ochronną przed korozją. Działa jako inhibitor korozji w benzynie, nafcie, rozpuszczalnikach w zbiornikach, rurociągach, tankowcach oraz chroni w obecności wody słodkiej i morskiej.
POLYGON PCG 1953 Inhibitor korozji glinu i metali żelaznych w zasadowych środkach czyszczących. Bezpianowy, można łączyć z aminami, fosforanami i solami boru.
INHIBITOR KOROZJI PC 1234 Inhibitor korozji w proszku do żelaza i stali w kwasowych środkach czyszczących oraz glinu w zasadowych środkach czyszczących. Brak właściwości powierzchniowo czynnych. Kompatybilny z amfoterycznymi, anionowymi i niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi, w zakresie kwaśnym – również z kationowymi.
POLYGON PCG 1936 Polepsza w rozpuszczalnikach węglowodorowych zwilżanie metali żelaznych i nieżelaznych przez odtłuszczacze oraz pozostawia warstwę ochronną przed korozją. Działa jako inhibitor rdzy w benzynie, nafcie, rozpuszczalnikach w zbiornikach, rurociągach, tankowcach oraz chroni w obecności wody słodkiej i morskiej. Zastosowanie w płynach do obróbki metali, smarów chłodzących, smarów, olejów do cięcia, olejach antykorozyjnych, środków szlifierskich i rugujących wodę. Kationowe komponenty do koagulacji lakierów.
POLYGON PCG 1969 Środek ochrony przed korozją oraz nabłyszczacz do aluminium w wodnych roztworach obojętnych i zasadowych. M. in. dla zasadowych środków do usuwania past polerskich w oparciu o boraks/fosforan/węglan oraz do alkalicznych kąpieli trawiących.
INHIBITOR KOROZJI PCG 2037 nowość Inhibitor korozji o zmniejszonym pienieniu się do żelaza, stali oraz metali kolorowych w nośnikach kwasowych, nieutleniających. Szczególnie dobra LCA. Działa nie tylko w klasycznych kwasach mineralnych, lecz także w kwasie metanosulfonowym względnie mieszankach kwasów. Cechuje się dobrą ochroną także podczas ataku kwasu solnego na stal.